Persondatapolitik

1.
GENERELT
1.1
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Vinspecialisten & H.J. Hansen Vin (“Vinspecialisten & H.J. Hansen Vin”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.1.2
Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et køb hos Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin eller en henvendelse vedrørende et af vores produkter til H.J. Hansen Vin Kundeservice/Salgskontor, eller som vi indsamler via H.J. Hansen hjemmeside, www.hjhansen-vin.dk, samt når du besøger en af vores fysiske butikker.

1.3
H.J. Hansen Vin er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til H.J. Hansen Vin kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

2.
HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1
Når du besøger hjhansen-vin.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjhansen-vin.dk, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjhansen-vin.dk, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer. Desuden finder H.J. Hansen Vin cookiepolitik anvendelse, når du bruger hjhansen-vin.dk.

2.1.1
Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjhansen-vin.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjhansen-vin.dk samt vise dig relevante tilbud.

2.1.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.2
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os vedrørende vores produkter, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver. Dette kan være navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, oplysninger om forespørgsler og reklamationer, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget, hvis bestillingen sker på hjhansen-vin.dk.

2.2.1
Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere, samt for om nødvendigt at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om det produkt, du har købt. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder vedrørende tilbagetrækning af produkter, bogføring og regnskab. Ved køb på hjhansen-vin.dk indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i at kunne forhindre svig.

2.2.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

2.3
Når du er tilmeldt vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse samt hvilken lokal butik du ønsker nyhedsbrev fra.

2.3.1
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

2.3.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

2.4
Hvis du er medlem af Selection kundeklub og foretager køb eller i øvrigt bruger hjhansen-vin.dk logget ind som Selection kundeklubmedlem, jf. punkt 2.1 og 2.2, behandler vi også dine personoplysninger i henhold til Selection kundeklubmedlemsbetingelser, der gælder ved siden af denne Persondatapolitik. Ved uoverensstemmelse mellem denne Persondatapolitik og Selection kundeklubmedlemsbetingelser har sidstnævnte forrang.

2.5
Når du besøger en af vores butikker (Vinspecialisten eller H.J. Hansen Vin butikker), kan der være opsat TV-overvågning i butikken. I givet fald vil der være skiltet med et piktogram (med et billede af et kamera) på et synligt sted i butikken. Optagelserne vil blive gennemgået ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andre uregelmæssigheder og videregivet til politiet, hvis der er mistanke om en straffelovsovertrædelse.2.5.1
Formålet med TV-overvågningen er at give Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin mulighed for at forebygge, afsløre og dokumentere lovovertrædelser i relation til både kunder og personale (røveri, butikstyveri, overfald, bedrageri mv.) samt uregelmæssigheder i forbindelse med kassetransaktioner og lignende, samt at skabe tryghed og sikkerhed for personalet (røveri, overfald og uoverensstemmelser vedr. betaling).2.5.2
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f, da Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin har en legitim interesse i at forebygge de i punkt 2.5.1 nævnte typer af kriminalitet i de fysiske butikker.

2.6
Når du besøger en af Vinspecialisten eller H.J. Hansens Facebook sider, behandles dine personoplysninger som angivet i Facebooks privatlivs- og cookiepolitik. Skriver du til os via vores Facebook sider eller deltager du i en af vores konkurrencer på Facebook, vil Vinspecialisten og H.J. Hansen behandle oplysninger om dit navn og dit opslag.

2.6.1
Formålet med Vinspecialisten eller H.J. Hansens behandling af dine personoplysninger er at besvare din henvendelse, og at lade dig deltage i lodtrækningen og rette henvendelse til dig, såfremt du vinder.

2.6.2
Retsgrundlaget for denne behandling er Vinspecialisten eller H.J. Hansens legitime interesse i at besvare din henvendelse eller lade dig deltage i konkurrencen og kontakte dig, hvis du vinder jf. EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

3.
MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1
I forbindelse med levering af varer, som du har købt på hjhansen-vin.dk, vil oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker blive videregivet til PostNord, Danske Fragtmænd eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

3.2
Når du gennemfører betalingstransaktioner på hjhansen-vin.dk, sker dette via hjhansen-vin.dk’s PCI (Payment Card Industry – Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner, Quickpay.  Oplysningerne opbevares i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder. Når du anvender et betalingskort på hjhansen-vin.dk, er det kun hjhansen-vin.dk’s PCI certificerede samarbejdspartner, Quickpay – og ikke H.J. Hansen Vin – der får adgang til dine oplysninger.

3.3
Optagelser fra TV-overvågning i de fysiske butikker kan blive videregivet til politiet som led i efterforskning af konkrete sager om lovovertrædelser.

3.4
Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af hjhansen-vin.dk, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

3.5
Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics v/Google LLC. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end den nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.4.
DINE RETTIGHEDER
4.1
Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

4.2
Indsigtsretten

4.2.1
Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.2.2
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til salg@hjhansen.dk. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.3
Retten til berigtigelse

4.3.1
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.4
Retten til sletning

4.4.1
I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du vil blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

4.5
Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.5.1
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.6
Retten til dataportabilitet

4.6.1
Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.7
Retten til indsigelse

4.7.1
Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring, da denne behandling foretages på grundlag af vores legitime interesser, jfr. punkt 2.1 og 2.3. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, skal du slette dine cookies, som nævnt i punkt 5.1 nedenfor.

4.8
Retten til at tilbagekalde samtykke

4.8.1
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til fremsendelse af nyhedsbreve. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, skal du kontakte salg@hjhansen.dk.

4.9
Retten til at klage4.9.1
Du har til enhver tid ret til at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 005.
SLETNING AF PERSONDATA

5.1
Oplysninger indsamlet om din brug af hjhansen-vin.dk i henhold til pkt. 2.1, slettes efter reglerne i H.J. Hansen Vin Cookiepolitik. De cookies, som H.J. Hansen selv udbyder, slettes senest et år efter, at du sidst har besøgt siden, mens tredjeparts cookies har varierende udløbsfrister. De enkelte udløbsfrister er oplistet i H.J. Hansens Vins cookiepolitik, hvor du også kan læse mere om, hvordan du selv kan slette dine cookies, når du ønsker det.

5.2
Oplysninger indsamlet i forbindelse med dine køb og henvendelser til H.J. Hansen Vin i forbindelse hermed, jfr. pkt. 2.2, vil som udgangspunkt blive slettet lidt over 2 år efter dit køb, når retten til at reklamere over varen er udløbet. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Oplysning om returnering af varer gemmes i op til 5 år i henhold til regnskabslovgivningen.

5.3
Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev jfr. punkt 2.3, slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

5.4
Oplysninger, der stammer fra TV-overvågning, vil automatisk blive slettet senest 30 dage efter optagelsen fandt sted, medmindre oplysningerne indgår i efterforskning af en konkret sag. Såfremt dine oplysninger indgår i efterforskning af en konkret sag, vil de blive slettet, når sagen er afsluttet og formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

5.5
Oplysninger, du giver på Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin Facebook sider, vil som udgangspunkt blive liggende på Facebook siden som en del af sidens historik. Du kan du selv slette dine oplysninger på siden, når du ønsker det. De oplysninger, Vinspecialisten og H.J. Hansen Vin behandler om dig som følge af din deltagelse i konkurrencer, og som i den forbindelse kopieres over i H.J. Hansens’ egne systemer, slettes efter 3 måneder.

6.
SIKKERHED
6.1
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.6.2
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne. Disse medarbejdere er instrueret i, hvorledes perondata behandles forsvarligt.

7.
KONTAKTOPLYSNINGER

7.1
H.J. Hansen Vin A/S, cvr. nr. 89 97 35 11 er dataansvarlig for de persondata, der indsamles af H.J. Hansen Vin.

7.2
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

H.J. Hansen Vin A/S
Vestergade 97-101
5000 Odense C
E-mail: vin@hjhansen.dk
Telefonnummer: 63 12 82 00

8.
ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1
Denne Persondatapolitik opdateres løbende. Den gældende version er den, der til enhver tid kan findes her på hjhansen-vin.dk.

9.
VERSIONER

9.1
Dette er version 2 af Vinspecialisten & H.J. Hansen Vins persondatapolitik dateret 30. september 2019.

Cookiepolitik

Cookiedeklaration

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Cookies er vigtige for os for de hjælper til at gøre vores online-tjenester lettere at bruge, til at følge med i hvordan vores website bruges og til at hjælpe os med at levere den bedste service til dig.For at gøre det lettere for dig at overskue den måde hjemmesiden bruger cookies på, har vi grupperet vores cookies i nogle let-forståelige kategorier. Man kan se hver kategori og hver cookie i Cookiedeklarationen.

Oplysningerne i Cookiedeklarationen er givet på en åben og gennemsigtig måde, så du tydeligt kan se, hvordan cookies bruges til at gøre dit besøg på websitet bedre og så du kan træffe et informeret valg om at tillade deres anvendelse.

Hvis du alligevel ønsker at styre eller fjerne cookies, så kan du gøre det via indstillingerne i din webbrowser. Vær opmærksom på at det kan påvirke funktionaliteten af et website, hvis du fravælger cookies. Mange af deinteraktive funktioner, som websitet tilbyder, er afhængige af cookies og blokering eller sletning af cookies kan forhindre de funktioner i at virke eller reducere deres anvendelighed.

Forskellige webbrowsere kan bruge forskellige metoder til håndtering af cookies. Følg vejledningen fra webbrowseren producenterne nedenfor for at konfigurere dine browser-indstillinger.
Microsoft Internet Explorer (IE)
Google Chrome
Safari
Firefox

Cookiedeklarationen opdateres hver måned af Cookie Information. Hvis du har nogen spørgsmål, så skriv til info@cookieinformation.com.

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 10.02.2020

 • Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere optimalt uden disse cookies.
  Navn Udbyder Formål Udløb Data Processor Data Processor Privacy Policy
  ASP.NET_SessionId www.hjhansen-vin.dk Understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet. Session Microsoft, ASP.NET https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement
  CookieInformationConsent www.hjhansen-vin.dk Understøtter websitets tekniske funktioner. et år Cookie Information https://cookieinformation.com/cookie-and-privacy-policy
  CookieConsent www.hjhansen-vin.dk Afventer 7979 år
 • No cookies in this category

  Funktionelle cookies gør det muligt at gemme oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på, f.eks. dit foretrukne sprog eller den region som du befinder dig i.
 • Statistiske cookies hjælper hjemmesidens ejer med at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger.
  Navn Udbyder Formål Udløb Data Processor Data Processor Privacy Policy
  _ga .hjhansen-vin.dk Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. 2 år Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  _hjid .hjhansen-vin.dk Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. et år Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
  _gat_gaLocal .hjhansen-vin.dk Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. få sekunder
  _gid .hjhansen-vin.dk Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. en dag Google Analytics https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  _hjIncludedInSample www.hjhansen-vin.dk Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet til analyse og rapporteringsformål. Session Hotjar https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
 • Marketing-cookies bruges til at spore besøgende på tværs af hjemmesider. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.
  Navn Udbyder Formål Udløb Data Processor Data Processor Privacy Policy
  VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. 6 måneder Youtube, Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  _gcl_au .hjhansen-vin.dk Understøtter integrationen af ​​en tredjeparts platform på websitet for at levere målrettet annoncering. 3 måneder Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  xxx.rsa .www.hjhansen-vin.dk Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Informationen bruges til at spore og analysere brugeradfærd, for at imødekomme de enkelte brugers behov og for at levere målrettet annoncering. et år Raptor Services https://www.raptorsmartadvisor.com/privacy-policy
  fr .facebook.com Facebooks primære annonceringscookie, som bruges til at levere, måle og forbedre relevansen af annoncer. 3 måneder Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
  xxxrsaSession .www.hjhansen-vin.dk Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Informationen bruges til at spore og analysere brugeradfærd, for at imødekomme de enkelte brugers behov og for at levere målrettet annoncering. 21 minutter Raptor Services https://www.raptorsmartadvisor.com/privacy-policy
  GPS .youtube.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. 29 minutter Youtube, Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  www.facebook.com Støtter online markedsføring ved at indsamle oplysninger om brugerne til at promovere produkter gennem partnere og andre platforme. Session Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
  _fbp .hjhansen-vin.dk Identificerer browsere med det formål at levere reklamer og website statistik. 3 måneder Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation
  test_cookie .doubleclick.net Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. 15 minutter Doubleclick, Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  IDE .doubleclick.net Bruges til online marketing ved at indsamle oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet. Oplysningerne bruges til at målrette annoncering til brugeren på tværs af forskellige kanaler og enheder. et år Doubleclick, Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  YSC .youtube.com Indsamler oplysninger om brugerne og deres aktivitet på websitet via indlejrede videospillere med det formål at levere målrettet annoncering. Session Youtube, Google https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en
  rsa .raptorsmartadvisor.com Samler information om brugerne og deres aktivitet på websitet. Informationen bruges til at spore og analysere brugeradfærd, for at imødekomme de enkelte brugers behov og for at levere målrettet annoncering. et år Raptor Services https://www.raptorsmartadvisor.com/privacy-policy
 • Uklassificerede cookies er vi i færd med at klassificere sammen med udbyderne af de enkelte cookies.
  Navn Udbyder Formål Udløb Data Processor Data Processor Privacy Policy
  D33F5442-B277-D7D7-4C3B-10BEC4907BD8 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  87EA932F-8790-18E5-BAA9-B216694EEE45 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  B72C308C-CF34-D8E1-C14A-0AD4B7E34717 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  7004AB6E-BAD6-96B6-6C19-4EE613B31942 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  E2F8BA77-3B0E-5602-2F13-B7A6CF020A1E .hjhansen-vin.dk få sekunder
  27E8B8B2-D926-9B7A-39D4-C5D609CB6EBE .hjhansen-vin.dk få sekunder
  A3F12DBC-C45F-5A40-CAF4-C80D723D2070 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  F27FBA09-C4BC-37DC-488A-CA9FE8F0E252 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  8674662F-4F77-FD14-7573-834D255D1C28 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  82342B40-F566-B940-6AF3-318A86609390 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  0B4CC987-B671-C9A0-029A-1E6A588BB142 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  8E85107F-6474-1027-A757-34AEC74AC835 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  CDDE5C5B-1BB2-0382-8FE8-62656EB9B55D .hjhansen-vin.dk få sekunder
  A903C86C-416C-FEB1-696E-62606C0B96E4 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  EFF74090-962F-357F-048B-DE13AD3C03F6 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  A27D2DC2-2C11-65CC-0E69-C2ABB3B926C4 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  40FB5A8F-E041-F9E0-2FEF-97562B6077A6 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  868E1D5E-ADEB-4F23-8856-9E8E17A1B971 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  8D822D1E-32A7-F482-B3AF-09B30A3D368E .hjhansen-vin.dk få sekunder
  75AE7197-77F3-19B7-DFCA-3E72ADABE2AC .hjhansen-vin.dk få sekunder
  8E133CB0-74F2-3461-9921-CA6EB9E4C6C9 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  9821FBBD-0AF9-E024-6105-1A7C5C9A281D .hjhansen-vin.dk få sekunder
  B4BDD833-447F-3765-B120-9417E4BF23CB .hjhansen-vin.dk få sekunder
  229AEE97-1075-51DA-5766-70646CA272DC .hjhansen-vin.dk få sekunder
  7C3B3A1E-0CE1-C112-341C-86805C3CBBDA .hjhansen-vin.dk få sekunder
  A8A9F28A-97FD-DCA1-E55E-B061AC34B17B .hjhansen-vin.dk få sekunder
  857FB113-3A4F-65A8-21FF-F4BFAA52BF23 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  164121ED-706A-7C99-FF76-645D7BC2DC5C .hjhansen-vin.dk få sekunder
  ED93EFFE-C2FE-D71D-F25A-359388ED310C .hjhansen-vin.dk få sekunder
  81F0D688-2FBC-927B-F1C5-E7B3AAB076BA .hjhansen-vin.dk få sekunder
  3D429674-1D5E-6A92-D1F2-AA28CDA64308 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  AE25DE1A-53B4-EC58-7316-A22FECFF004A .hjhansen-vin.dk få sekunder
  9230F48A-A95B-E03D-377C-6708EBDE1183 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  93455F38-37D9-5CC9-4CC6-4C031667DC43 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  7B620AA6-E7F8-BC67-5B9D-C8A7A0C63FEB .hjhansen-vin.dk få sekunder
  96B22696-0EBE-E976-0969-28AA2F370E9E .hjhansen-vin.dk få sekunder
  9D760A1E-F3BD-A8C5-BFC9-66CA0460EB09 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  92FC69B3-7B16-4E7F-C0ED-CC2ED77C8460 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  9D126714-DE00-25EF-3AE5-BFDAB999E968 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  39B73429-A06B-7BF3-FC6A-0209FA152B6B .hjhansen-vin.dk få sekunder
  1156419C-22AB-1157-EAB0-6DA91B52244F .hjhansen-vin.dk få sekunder
  354EF104-4D4F-5920-D5D2-E2AD912691E5 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  870F1270-69C9-11A9-6D72-24EB612FE7D9 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  C78786D3-3607-5BDD-DFEE-9420D568B8BD .hjhansen-vin.dk få sekunder
  4A3FE85A-CD48-762E-826C-832CC3C58506 .hjhansen-vin.dk få sekunder
  23E6F767-91FF-E6BA-6A66-845CA18EA2AF .hjhansen-vin.dk få sekunder
  E7B6847C-D3A8-D8E5-D10F-F2E6755F957A .hjhansen-vin.dk få sekunder
  B2B3296F-7863-783C-83B3-522D7FE08DEE .hjhansen-vin.dk få sekunder
  FDDD3B1F-8374-F83F-87F4-0B4EB0A8E72A .hjhansen-vin.dk få sekunder